Προσωπικό - Καταναλωτικό Δάνειο

 
 

Δάνειο-για-Αγορά-οχημάτων

Καλύψτε άμεσα τις προσωπικές- καταναλωτικές σας ανάγκες με τα προσωπικά δάνεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων!

Η Τράπεζά μας σας προσφέρει προσωπικά δάνεια για τη χρηματοδότηση των αναγκών και των επιθυμιών σας, με αποπληρωμή με δόσεις και με διάρκεια προσαρμοσμένη στις δυνατότητές σας και ανάλογα με τις παρεχόμενες προς την Τράπεζα εξασφαλίσεις.

 

Δάνειο για Αγορά οχημάτων

Ειδικότερα για την αγορά αυτοκινήτου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σας προσφέρει Δάνειο για Αγορά Οχημάτων για να αποκτήσετε σήμερα το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες σας με προνομιακούς όρους χρηματοδότησης.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.