Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ - B' κύκλος

 
 

Exikonomo3

exikonomo2

 

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα.

Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οικον ΙΙ», οι ωφελούμενοι δικαιούνται:

  • Επιχορήγηση έως 70% του επιλέξιμου Προϋπολογισμού
  • Κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής με Άτοκο Δάνειο
  • Κάλυψη Δαπάνης Ενεργειακού Επιθεωρητή, Σύμβουλου Έργου καθώς & του κόστους για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων

 

Περιγραφή Προϊόντος: Τοκοχρεολυτικό επισκευαστικό δάνειο με δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 70% του δανείου κατά την κατασκευαστική περίοδο.

 

Ποσό Δανείου: έως 25.000€

Διάρκεια Δανείου: από 4 έτη έως 6 έτη

Επιτόκιο: 100% Επιδότηση επιτοκίου.

Εισφορά Ν.128/75: 0,12% για τα 2/3 της χορήγησης.

Συχνότητα Αποπληρωμής: Μηνιαίες δόσεις

 

Παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης ή ολικής αποπληρωμής της χορήγησης χωρίς καμία επιβάρυνση του δανειολήπτη.

 

 Προϋπολογισμός Προγράμματος

 Επιλέξιμες Κατοικίες

 Επιλέξιμες Παρεμβάσεις

 Εισοδηματικές Κατηγορίες

 Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ"

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων

 Χρήσιμες Πληροφορίες