Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής & Υγείας

 
 

Allianz

Logo_synasfalizo_syn ygeia

 

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των καταναλωτών, λειτουργώντας συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση και τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης.

Εμείς στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σε συνεργασία με την Allianz στοχεύουμε στην προστασία του βιοτικού επιπέδου των μελών μας αλλά και των οικογενειών τους.


Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάσαμε το ομαδικό ασφαλιστήριο "ΣΥΝ-ΥΓΕΙΑ" ειδικά για εσάς με γνώμονα το χαμηλό κόστος για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε περίπτωση που εσείς ή κάποιο μέλος της οικογένειάς σας, χρειαστείτε Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη.

 

 Ποιες είναι οι καλύψεις που προσφέρει το Ομαδικό Πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους πελάτες της Τράπεζας;

 Ποιό είναι το κόστος του προγράμματος;

 Ποια είναι η διαδικασία ασφάλισης

 Πότε ξεκινά η ασφαλιστική κάλυψη;

 Πως θα πληρώνω τα ασφάλιστρα;

 Θα λάβω ασφαλιστήριο συμβόλαιο;

 Χρήσιμες πληροφορίες

 Χρήσιμα Έγγραφα