Ασφάλεια αστικής ευθύνης ιδιώτη

 
 

Ασφάλεια-αστικής-ευθύνης-ιδιώτη

Με το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου που θα δημιουργηθούν από πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες προκάλεσαν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή θάνατο) ή Υλικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων.