Μηνιαίο εισόδημα

 
 

Μηνιαίο εισόδημα

Καταθέσεις με χρονική δέσμευση για υψηλότερες αποδόσεις

Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας από τρείς έως δώδεκα μήνες με σταθερό επιτόκιο της οποίας οι τόκοι καταβάλλονται κάθε μήνα, υπό μορφή εισοδήματος, με αυτόματη πίστωση προδηλωμένου λογαριασμού  (π.χ. ταμιευτηρίου).

  • Τα επιτόκια ποικίλουν και καθορίζονται ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης.
  • Το ύψος της κατάθεσης κυμαίνεται από 5.000€ έως >1.000.000€.
  • Το κεφάλαιο της προθεσμιακής κατάθεσης είναι διαθέσιμο σε κάθε μηνιαία επέτειο της προσθεσμίας χωρίς καμία επιβάρυνση.
  • Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε πρόωρη ανάληψη σε άλλη χρονική στιγμή, επιβαρύνεστε με μια ποινή επι των δεδουλευμένων τόκων το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος της ανάληψης και τις ημέρες που απομένουν για τη λήξη, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσης.