Εξαρχής

 
 

Page banner

Με την προθεσμιακή κατάθεση "Εξαρχής" εξασφαλίζετε κέρδος την ίδια μέρα καθώς οι τόκοι αποδίδονται την ημέρα έναρξης της κατάθεσης.

 

 

 

 Τι είναι το "Εξαρχής";

 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του Εξαρχής;

 Ποιό είναι το επιτόκιο που προσφέρει το Εξαρχής;

 Πως μπορώ να έχω περισσότερες πληροφορίες