Παραγωγικός Λογαριασμός (Δικαιωμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ)

 
 

Λογαριασμός για Αγροτικές & Κτηνοτροφικές Ενισχύσεις

Ο Παραγωγικός Λογαριασμός ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί ειδική κατηγορία των λογαριασμών ταμιευτηρίου καθότι παρέχει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και πελάτες μας, αυτόματης πίστωσης των αγροτικών τους ενισχύσεων, των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενισχυτικού ποσού, το οποίο αφορά στην αγροτική παραγωγή.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Άνοιγμα λογαριασμού με οποιοδήποτε ποσό
  • Απόδοση από το πρώτο λεπτό του Ευρώ
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο, σύμφωνα με την κλίμακα Κλιμακούμενου Ταμιευτηρίου
  • Δωρεάν βιβλιάριο καταθέσεων για άμεση εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας
  • Άμεση Ρευστότητα χωρίς χρονικό περιορισμό
  • Άμεση Διαθεσιμότητα, αυθημερόν της πίστωσης του λογαριασμού

Πρόσθετα Οφέλη – Εξυπηρέτηση

  • Δυνατότητα εκτέλεσης εμβασμάτων, καθώς και πάγιων εντολών για τακτικές πληρωμές
  • Μηδενικά Έξοδα Διαχείρισης ανεξάρτητα από το πλήθος των συναλλαγών, το ποσό της συναλλαγής ή το υπόλοιπο του λογαριασμού
  • Συναλλαγές μέσω web-banking, για άμεση παρακολούθηση του λογαριασμού, μεταφορές πιστώσεων και μία σειρά τραπεζικών συναλλαγών 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα, με τη μέγιστη παρεχόμενη ασφάλεια.