Λογαριασμός Μισθοδοσίας/Σύνταξης

 
 

«Μεταφέρετε σήμερα τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη σας στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων εύκολα και γρήγορα και αξιοποιείστε τα χρήματα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, παραμένοντας πιστή στη βασική φιλοσοφία της για την παροχή σύγχρονων και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, έχει δημιουργήσει το λογαριασμό μισθοδοσίας - σύνταξης με υψηλά επιτόκια και πλήθος παροχών.

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Άνοιγμα λογαριασμού με οποιοδήποτε ποσό
  • Επιτόκιο 0,65% για ποσό έως 5.000 Ευρώ.  Ποσά άνω των 5.000 τοκίζονται με το αντίστοιχο επιτόκιο των λογαριασμών ταμιευτηρίου
  • Απόδοση από το πρώτο λεπτό του Ευρώ
  • Κατά το άνοιγμα του λογαριασμού ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει ο λογαριασμός του να έχει τη μορφή τρεχούμενου λογαριασμού ή ταμιευτηρίου με βιβλιάριο.
Παροχές & Δυνατότητες Τρεχούμενος μισθοδοσίας Ταμιευτήριο μισθοδοσίας
Χορήγηση βιβλιαρίου Καταθέσεων

Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών

Δυνατότητα υπερανάληψης, για την κάλυψη τυχόν έκτακτων αναγκών, με ειδικό προνομιακό επιτόκιο

Δωρεάν χρεωστική κάρτα Visa Debit

Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας VISA ή MasterCard, με ελκυστικό επιτόκιο και χωρίς συνδρομή για τον 1ο Χρόνο

Άμεση Διαθεσιμότητα, αυθημερόν της πίστωσης του λογαριασμού

Αυτόματη καταβολή των τόκων στο τέλος κάθε εξαμήνου (Από τους τόκους παρακρατείται ο εκάστοτε προβλεπόμενος φόρος για απόδοση στο Δημόσιο, σήμερα 15%)

Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ.) αλλά και άλλων εταιριών (κινητής τηλεφωνίας, ασφαλιστικών κλπ.) με εντολή πληρωμής ή πάγια εντολή.

Δυνατότητα εκτέλεσης πάγιων εντολών για πληρωμές δανειακών προϊόντων (πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων)

Μηδενικά Έξοδα Διαχείρισης ανεξάρτητα από το πλήθος των συναλλαγών, το ποσό της συναλλαγής ή το υπόλοιπο του λογαριασμού

Συναλλαγές μέσω web-banking, για άμεση παρακολούθηση του λογαριασμού, μεταφορές πιστώσεων και μία σειρά τραπεζικών συναλλαγών 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα, με την μέγιστη παρεχόμενη ασφάλεια