Συχνές ερωτήσεις

 
 
 

 Τι πρέπει να κάνω αν μου κλέψουν ή χάσω την κάρτα μου;

 Μέχρι πόσες συναλλαγές μπορώ να πραγματοποιήσω την ίδια μέρα;

 Πως μπορώ να αυξήσω το όριο της πιστωτικής μου κάρτας;

 Πως μπορώ να πληρώσω την πιστωτική μου κάρτα;

 Μπορώ να δω αναλυτικά τις κινήσεις της πιστωτικής μου κάρτας;