Μερίδες

 
 

ΜΕΡΙΔΕΣ

Είστε Φυσικό Πρόσωπο που έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας;

Γίνεται τώρα μέλος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων με τη συμμετοχή μόνο των € 35 ανά μερίδα!

Πως θα γίνω μέλος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων;

Με την αγορά της μίας «υποχρεωτικής» μερίδας, σ’ ένα από τα καταστήματα του δικτύου μας γίνεστε μέλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.

Ποιο είναι το ανώτατο όριο μερίδων που μπορώ ν’ αποκτήσω;

Σήμερα μπορείτε ν’ αποκτήσετε από 1 έως 40.000 συνεταιριστικές μερίδες συνολικά.

Ποια είναι τα οφέλη από την αγορά μερίδων;

Η αύξηση της υπεραξίας της μερίδας και το μέρισμα που καταβάλλεται ετησίως σε μετρητά, σας προσφέρουν σημαντικές αποδόσεις σε βάθος χρόνου. Ενδεικτικά, η μέση απόδοση της μερίδας τα έτη 2002-2009 ανήλθε σε ποσοστό 7,42% (υπερσύνδεση στο γράφημα).

Επωφεληθείτε από ακόμη υψηλότερες ετήσιες αποδόσεις, συνδυάζοντας τις συνεταιριστικές μερίδες με κατάθεση μετρητών, στο πρόγραμμα «Χρυσή Επένδυση».

(υπερσύνδεση στη χρυσή επένδυση).

Τι μέρισμα αναλογεί στη μερίδα;

Το μέρισμα αποδίδεται στους συνεταίρους ετησίως σε μετρητά, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκρισή του από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της τράπεζας.

Στην περίπτωση που οι μερίδες εξοφλήθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης για την οποία αποδίδεται το μέρισμα, δικαιούνται κλάσμα του μερίσματος ανάλογο με το χρόνο σε ημέρες από την ημερομηνία εξόφλησής τους έως την 31/12 της χρήσης.

Δικαίωμα μερίσματος έχουν όλα τα μέλη, κάτοχοι μερίδων στις 31/12 της εκάστοτε οικονομικής χρήσης.

Μπορώ να μεταβιβάσω τις μερίδες;

Οι μερίδες μεταβιβάζονται είτε σε ενήλικο φυσικό πρόσωπο είτε σε νομικό πρόσωπο.

Μπορώ να ρευστοποιήσω τις μερίδες;

Οι προαιρετικές μερίδες που έχετε στην κατοχή σας, δηλαδή το σύνολο των μερίδων εκτός της μίας υποχρεωτικής, ρευστοποιούνται άμεσα στην Τράπεζά μας,

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη αίτηση Διαγραφής μερίδων στο κατάστημα που εξυπηρετείστε.

Ποια είναι η τιμή ρευστοποίησης των μερίδων;

Οι μερίδες ρευστοποιούνται στην τρέχουσα αξία τους, σήμερα €35, εφόσον έχει παρέλθει διετία από την ημερομηνία εξόφλησής τους, διαφορετικά, ρευστοποιούνται στην αξία της μερίδας πριν την τελευταία αναπροσαρμογή, σήμερα € 34,40.

Υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραμονής μέλους στην Τράπεζα;

Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής μέλους στην τράπεζα είναι τα δύο χρόνια.

Πως μπορώ να έχω περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σ’ ένα από τα καταστήματα του δικτύου μας.

 

 

 Νομικά Πρόσωπα μπορούν να γίνουν μέλη στο συνεταιρισμό;

 Πως θα γίνω μέλος στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων;

 Ποιο είναι το ανώτατο όριο μερίδων που μπορώ ν’ αποκτήσω;

 Μπορώ να μεταβιβάσω τις μερίδες;

 Υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραμονής μέλους στην Τράπεζα;

 Πως μπορώ να έχω περισσότερες πληροφορίες;