Εργασίες Εισαγωγών / Εξαγωγών

 
 

Απευθυνθείτε στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για να διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες, με έγκαιρη και έγκυρη έκδοση των απαραίτητων εγγράφων.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία στοχεύει σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο: έναντι φορτωτικών εγγράφων με πληρωμή μετρητών ή με προθεσμία, με ενέγγυο πίστωση ή με προέμβασμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σε εσάς Κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.