Αξίες προς Είσπραξη

 
 

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνει υπηρεσίες όπως:

  • Είσπραξη συναλλαγματικών που εκδίδει ή οπισθογραφεί η επιχείρησή σας
  • Κατάθεση επιταγών για την είσπραξη των απαιτήσεών σας

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.