Δάνεια για επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα

 
 

Δάνεια για επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων και σας προσφέρει:

Α) Δάνειο παγίων εγκαταστάσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε φωτοβολταϊκά συστήματα, είτε αυτά εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα είτε καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Η διάρκεια της χρηματοδότησης μπορεί να φθάσει τα 15 έτη και οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις δύναται να περιλαμβάνουν εκχώρηση απαίτησης από τη σύμβαση πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ, εκχώρηση της επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό Νόμο, προσωπικές εγγυήσεις ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Β) Βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εκχώρηση της επιχορήγησης, σε ποσοστό έως και 90% του ποσού της επιχορήγησης. Η εκταμίευση της χορήγησης πραγματοποιείται αμέσως μετά τη σύνδεση του πάρκου με το Δίκτυο και την ενεργοποίηση της Σύμβασης της ΔΕΗ ή τον ΔΕΣΜΗΕ. Προϋπόθεση της χορήγησης είναι η εκχώρηση της απαίτησης μετά την υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και η εκχώρηση απαίτησης από τη σύμβαση πώλησης ρεύματος.