Yποπρόγραμμα 3: Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου

 
 

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων οι οποίες υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19

Περιγραφή Προϊόντος: Δάνεια τακτής λήξης με δυνατότητα εκταμίευσης εφάπαξ ή τμηματικά.  Εκταμίευση εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των δανειακών συμβάσεων ορίζεται έως το χρονικό διάστημα της εξάντλησης των πόρων της Δράσης (με σειρά προτεραιότητας)


Ποσό: έως 500.000€ λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης.

Δυνατότητα χορήγησης:

  • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης  ή
  • Έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους
  • Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
  • Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Σημείωση: Τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση. ​

Στο πλαίσιο του Υποπρογράμματος 3 δύναται να υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις χρηματοδότησης, ωστόσο το σωρευτικό ύψος δανείων ή του δανείου ανά επιχείρηση σε αυτό το Υποπρόγραμμα, δεν θα υπερβαίνει τις 500 χιλ. ευρώ.


Διάρκεια: από 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος 6-12 μήνες

Επιτόκιο: Για τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 0% (αφορά το 40% του δανείου), για τα κεφάλαια της Τράπεζας (το υπόλοιπο 60%) κυμαινόμενο επιτόκιο, σταθερό για τα δύο πρώτα έτη, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 8%. Μετά τη λήξη της διετίας, το επιόκιο για τα κεφάλαια της τράεπζας αναπροσαρμόζεται σε κυμαινόμενο.

Οι τόκοι του δανείου επιδοτούνται για τα δύο (2) πρώτα έτη από την εκταμίευση. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση.

Εισφορά Ν.128/75: Μόνο για το κεφάλαιο που έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα (60% συνολικού δανείου), σήμερα 0,60%.

Προϋποθέσεις Λήψης της Επιχορήγησης / Επιδότησης Τόκων

  • Διατήρηση από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για δύο έτη.

Πραγματοποίηση ελέγχου από ΕΑΤ τον Ιανουάριο του 2021 και 2022 μέσω του Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

  • Μη εμφάνιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άνω των 90 ημερών), κατά τον χρόνο απαίτησης των επιδοτούμενων τόκων από την ΕΑΤ

Εφόσον διαπιστωθεί μη τήρηση μίας από τις παραπάνω προϋποθέσεις διακοπή της επιδότησης των τόκων.

 

 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

 Επιλέξιμες Δαπάνες

 Μη Επιλέξιμες Δαπάνες

 Εξασφαλίσεις

 Διαχειριστικό Κόστος

 Χρήσιμες Πληροφορίες