Κεφάλαιο Κίνησης Τακτής Λήξης

 
 

Για την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησής σας και την άμεση κάλυψη των λειτουργικών ή τυχόν έκτακτων αναγκών σας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων σας προσφέρει κεφάλαιο κίνησης τακτής λήξης:

Η επιχείρηση λαμβάνει το ποσό που χρειάζεται εφάπαξ και το αποπληρώνει:

α) με τοκοχρεολυτικές δόσεις, με διάρκεια και συχνότητα ανάλογη των δυνατοτήτων της.

β) με χρεολυτικές δόσεις

Πρόκειται για ένα ευέλικτο προϊόν κεφαλαίου κίνησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να καταβάλλει τόκους εξαμηνιαίως και να αποπληρώνει το κεφάλαιο τμηματικά σε προσυμφωνημένες χρονικές στιγμές που την εξυπηρετούν!

Το προϊόν:

  • βοηθάει τον καλύτερο προγραμματισμό των πληρωμών της επιχείρησης
  • εξυπηρετεί ιδιαίτερα εποχικές επιχειρήσεις, των οποίων οι εισπράξεις είναι συγκεντρωμένες σε ορισμένους μήνες

Το ύψος του δανείου καθορίζεται ανάλογα με τα οικονομικά σας στοιχεία, τις ανάγκες σας σε χρηματοδότηση και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, με βάση το Β.Ε.Χ. (Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων) πλέον περιθωρίου που καθορίζεται ανάλογα με την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη και τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση.