Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού επιχείρησης

 
 

Ομαδικό ασφαλιστήριο προσωπικού επιχείρησης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, πάντα κοντά στον επιχειρηματία, προσφέρει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες προτάσεις, στα ομαδικά ασφαλιστήρια προσωπικών ατυχημάτων των εργαζομένων μίας επιχείρησης. Μία τέτοια επένδυση από τη μεριά του επιχειρηματία προσδίδει στην επιχείρησή σας πλεονεκτήματα όπως:

  • Υπαλλήλους ικανούς και με κίνητρο ώστε να παραμείνουν στο δυναμικό σας,
  • Αναβάθμιση των σχέσεων εργαζομένου – εργοδότη,
  • Κύρος στην αγορά εργασίας.

Επίσης προσθέτει στην επιχείρηση ικανοποιημένους υπαλλήλους, εφόσον συμπληρώνονται τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και δημιουργεί αίσθημα σιγουριάς για το μέλλον στον ίδιο και την οικογένειά του.

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις για την ομαδική ασφάλιση ζωής του προσωπικού τους, εκπίπτουν από την φορολόγηση της επιχείρησης. Έτσι ο επιχειρηματίας βγαίνει πολλαπλά κερδισμένος.