Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

 
 

 

Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων έχει ολοκληρωθεί.

extroversionΤο Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 100.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

 

 Προϋποθέσεις Συμμετοχής Επιχειρήσεων

 Προϋπολογισμός

 Χρηματοδοτικό Σχήμα

 Επιλέξιμες Δαπάνες

 Κατανομή Προϋπολογισμού

 Ποσοστό Επιχορήγησης

 Προκαταβολή

 Καταβολή Επιχορήγησης

 Διάρκεια

 Υποβολή Προτάσεων

 Χρήσιμες Πληροφορίες