Λογαριασμός Μισθοδοσίας

 
 

 

Ο λογαριασμός της επιχείρησης σας για την μισθοδοσία των εργαζομένων

 

Πρόκειται για έναν όψεως λογαριασμό με επιτόκιο κλιμακούμενου ταμιευτηρίου ο οποίος συμβάλει στην καλύτερη και παράλληλα αποδοτικότερη διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζόμενων μιας ιδιωτικής επιχείρησης.

Αυτόματη Λειτουργία

 

  • Η μισθοδοσία υλοποιείται από την Τράπεζα σε ημερομηνία που έχει προκαθορίσει η ίδια η επιχείρηση, σύμφωνα μάλιστα με το αρχείο των δικαιούχων & μισθοδοτούμενων σε αυτήν
  • Δύο ημέρες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία μισθοδοσίας θα επιβεβαιώνεται το αρχείο δικαιούχων στην Τράπεζα, από την οικονομική υπηρεσία της επιχείρησης
  • Την προβλεπόμενη ημερομηνία η Τράπεζα θα πιστώνει τους λογαριασμούς των δικαιούχων με εντολή της επιχείρησης χωρίς καμία άλλη επιπλέον διαδικασία, χρεώνοντας τον λογαριασμό “τροφοδότη” μισθοδοσίας με την προβλεπόμενη αιτιολογία

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της μισθοδοσίας του προσωπικού από την ίδια την εταιρεία και στην συχνότητα που επιθυμεί κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, web-banking

Το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει εάν και μόνο ο εργοδότης έχει υπογράψει εκ των προτέρων την σύμβαση διεξαγωγής δοσοληψιών με την Τράπεζά μας

Οι μισθοδοτούμενοι μπορούν να επιλέξουν να  απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που παρέχει ένας τρεχούμενος λογαριασμός μισθοδοσίας ή λογαριασμός μισθοδοσίας ταμιευτηρίου.