Λογαριασμός Όψεως

 
 

Λογαριασμός Όψεως

Ο λογαριασμός που σχεδιάστηκε για να παρέχει ευελιξία και ασφάλεια στην επιχείρηση σας

Μία μορφή καταθέσεων με κύριο χαρακτηριστικό τους την ευελιξία όσον αφορά την εξυπηρέτηση συναλλαγών, μέσω μετρητών και επιταγών.

Οι όψεως λογαριασμοί προσφέρουν ένα μεγάλο αριθμό προνομίων τα οποία αφορούν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας.

 

  • Λειτουργούν, ως απλοί καταθετικοί λογαριασμοί
  • Παρέχουν  την δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών
  • Μπορούν να συνδεθούν και με Α.Α.Λ (ανοιχτό δάνειο με υπερανάληψη)

Χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν είτε μεμονωμένα, είτε φυσικά να συνδυαστούν ανάλογα πάντα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες της επιχείρησης

Το επιτόκιο τους αντιστοιχεί σε 0,10% και κάθε εξάμηνο τα έξοδα λειτουργίας τους είναι 15€