Λογαριασμός Όψεως

 
 

Λογαριασμός Όψεως

Ο λογαριασμός που σχεδιάστηκε για να παρέχει ευελιξία και ασφάλεια στην επιχείρηση σας

Μία μορφή καταθέσεων με κύριο χαρακτηριστικό τους την ευελιξία όσον αφορά την εξυπηρέτηση συναλλαγών, μέσω μετρητών και επιταγών.

Ο λογαριασμός όψεως προσφέρει  ένα μεγάλο αριθμό προνομίων τα οποία αφορούν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας.

  • Λειτουργεί ως απλος καταθετικός λογαριασμός
  • Παρέχει  τη δυνατότητα χορήγησης μπλοκ επιταγών
  • Μπορεί να συνδεθεί και με Α.Α.Λ (ανοιχτό δάνειο με υπερανάληψη)

Χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν είτε μεμονωμένα, είτε φυσικά να συνδυαστούν ανάλογα πάντα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες της επιχείρησης

Το επιτόκιο του λογαριασμού όψεως αντιστοιχεί σε 0,05% και κάθε εξάμηνο τα έξοδα διαχείρισης του λογαριασμού είναι 15€. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός όψεως συνδεθεί με την υπηρεσία Web Banking της Τράπεζάς μας δεν χρεώνονται έξοδα διαχείρισης λογαριασμού.