Συχνές ερωτήσεις

 
 

  

 

 Τι πρέπει να κάνω αν μου κλέψουν ή χάσω την κάρτα μου;

 Μέχρι πόσες συναλλαγές μπορώ να πραγματοποιήσω την ίδια μέρα;